CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Strona główna
Informacje, komunikaty
Praca
UWAGA! WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A
Aktualna sytuacja dotycząca grypy
O Nas
Oddział Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku
Oddział Epidemiologii
Oddział Higieny Komunalnej
Oddział Higieny Pracy
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Szkolnej
Oddział Oświaty i Promocji Zdrowia
Raporty Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Przemyślu
Sprawy do załatwienia
Działalność usługowa
Przydatne Linki
Dokumenty do pobrania
Galeria
Ostatnia aktualizacja:
04.04.2018
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU
Znowelizowane normy żywienia
Ukazały się znowelizowane normy żywienia opracowane przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr. med. Aleksandra Szczygła w Warszawie i udostępnione bezpłatnie pod adresem http://mail.izz.waw.pl/~it/NORMY/NormyZywieniaNowelizacjaIZZ2012.pdf w ramach programu zdrowotnego pn. ,,Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” Moduł I pn.: Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH na lata 2012-2014, finansowanego przez Ministra Zdrowia.
Opracowane normy powinne znaleźć zastosowanie przede wszystkim przy planowaniu żywienia zbiorowego oraz ocenie spożycia żywności na poziomie indywidualnym, grupowym i całej populacji.
Copyright 2008 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu. All rights reserved.