CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Strona główna
Informacje, komunikaty
Bezpieczne Grzybobranie 2016
Aktualna sytuacja epidemiologiczna zachorowań na grypę rok2016
Materiały dla szkół / grypa/
Bezpieczne wakacje 2016
Bezpieczne ferie 2016
Bezpieczne miejsce pracy
Zaszczep w sobie chęć szczepienia
Skrzynka podawcza
PPIS w Przemyślu
Obszar i zakres działania
Raporty o stanie bezpieczeństwa sanitarnego
Higiena żywienia i żywności
Jakość wody do spożycia - oceny obszarowe z elementami ryzyka zdrowotnego
Serwis Kąpieliskowy
Choroby zawodowe (czynniki szkodliwe i uciążliwe w miejscu pracy)
Higiena w placówkach nauczania i wychowania
Promocja zdrowia
Działalność zapobiegawcza w zakresie zdrowia publicznego
Działalność usługowa
RASFF
RAPEX
GISKNET
REACH
Dokumenty do pobrania
Galeria
Ostatnia aktualizacja:
13.01.2017
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU
Znowelizowane normy żywienia
Ukazały się znowelizowane normy żywienia opracowane przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr. med. Aleksandra Szczygła w Warszawie i udostępnione bezpłatnie pod adresem http://mail.izz.waw.pl/~it/NORMY/NormyZywieniaNowelizacjaIZZ2012.pdf w ramach programu zdrowotnego pn. ,,Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” Moduł I pn.: Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH na lata 2012-2014, finansowanego przez Ministra Zdrowia.
Opracowane normy powinne znaleźć zastosowanie przede wszystkim przy planowaniu żywienia zbiorowego oraz ocenie spożycia żywności na poziomie indywidualnym, grupowym i całej populacji.
Copyright 2008 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu. All rights reserved.