CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Strona główna
Informacje, komunikaty
Informacje o PSSE w Przemyślu
Komórki Organizacyjne
Promocja Zdrowia
Szkolenia i Konfrencje
Dokumenty do pobrania
PRACA
Galeria
Ostatnia aktualizacja:
14.10.2019
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU
Dokumenty do pobrania

Druk - Zlecenie

ODDZIAŁ HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA

Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru

Wniosek o wpis zakładu do rejestru

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze

Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru

Arkusz zamówienia badań z cennikiem dla przedsiębiorców sektora spożywczego

  Wniosek o dokonanie zmian w wykazie zakładów wytwarzających produkty  kosmetyczne

   Wniosek o wpis do wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne

   Wniosek o wykreślenie z wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne


ODDZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ

Wniosek o wydanie zgody na ekshumację pdf

Wniosek o wydanie zgody na ekshumację doc

Wniosek o wydanie pozwolenia na wywóz zwłok/szczątków ludzkich z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o wydanie pozwolenia na wywóz zwłok/szczątków ludzkich z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

ODDZIAŁ EPIDEMIOLOGII

ODDZIAŁ HIGIENY PRACY

Copyright 2008 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu. All rights reserved.