CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Strona główna
Informacje, komunikaty
Praca
Bezpieczne wakacje
UWAGA! WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A
Aktualna sytuacja dotycząca grypy
O Nas
Oddział Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku
Oddział Epidemiologii
Oddział Higieny Komunalnej
Oddział Higieny Pracy
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Szkolnej
Oddział Oświaty i Promocji Zdrowia
Raporty Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Przemyślu
Sprawy do załatwienia
Działalność usługowa
Dokumenty do pobrania
RODO
Galeria
Ostatnia aktualizacja:
18.12.2018
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU
Oddział Oświaty i Promocji Zdrowia
Dopalacze

1. Konferencja TVP S.A. i Głównego Inspektoratu Sanitarnego pt. "Stop Dopalaczom" (6-7.12.2016). Materiały edukacyjne GIS

2. Raport z badań przeprowadzonych na przełomie 2010/2011 roku "MŁODZIEŻ PRZEMYSKICH SZKÓŁ ŚREDNICH WOBEC  DOPALACZY", autorstwa Pana Marka Motyki, instruktora terapii uzależnień Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy.

Sytuacja narkotyków projektowanych – dopalaczy - na polskiej scenie substancji psychoaktywnych, jak również ewolucja postaw do nich, od ponad trzech lat stanowią zarówno źródło niegasnącego zainteresowania jak i wielu kontrowersji dotyczących postrzegania tychże specyfików. Celem podjętych badań było sprawdzenie w jakim stopniu zjawisko zażywania dopalaczy występuje wśród młodzieży przemyskich szkół średnich. Podjęto również próbę rozpoznania mechanizmów mogących mieć wpływ na postrzeganie tych niebezpiecznych dla zdrowia środków. W badaniu podjęto próbę ustalenia zależności decyzji o zażywaniu dopalaczy w zestawieniu ze zmiennymi dotyczącymi m.in. sytuacji społecznej respondentów, relacji z rówieśnikami, preferowanymi wartościami, sposobami spędzania czasu, czy stosunkiem do innych substancji psychoaktywnych. W badaniach przeprowadzonych na przełomie 2010/2011 roku wzięło udział 1135 uczniów przemyskich szkół średnich. Badania objęły swym zasięgiem wszystkie przemyskie szkoły, w których przy kwotowym doborze próby wytypowano po dwa oddziały z każdego rocznika – łącznie 53 klasy. Dane od uczniów zebrano przy wykorzystaniu ankiety audytoryjnej. Uzyskane wyniki ukazują, że aktualna wiedza na temat substancji psychoaktywnych jaką dysponuje młodzież opiera się głównie na wymianie doświadczeń i informacji pomiędzy zainteresowanymi tymże zjawiskiem. To właśnie, między innymi, przekłada się na postawy młodych do tychże specyfików oraz ich zażywanie. Najbardziej znaczącymi czynnikami jakie udało się ustalić, a których wpływ może być istotny przy podejmowaniu decyzji o sięganiu po dopalacze, to relacje z rodzicami, religijność respondentów, spożywanie alkoholu czy wysokość kieszonkowego. Uzyskane wyniki ukazują równocześnie, że stan świadomości młodzieży na ten temat jest obszarem zdecydowanie wymagającym uzupełnienia. Wskazuje to na potrzebę wprowadzania zarówno niezbędnej edukacji jak i podjęcie próby modelowania nowych prozdrowotnych działań.

3. Dopalacze

 

Copyright 2008 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu. All rights reserved.