CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Strona główna
Informacje, komunikaty
Praca
Bezpieczne wakacje
UWAGA! WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A
Aktualna sytuacja dotycząca grypy
O Nas
Oddział Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku
Oddział Epidemiologii
Oddział Higieny Komunalnej
Oddział Higieny Pracy
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Szkolnej
Oddział Oświaty i Promocji Zdrowia
Raporty Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Przemyślu
Sprawy do załatwienia
Działalność usługowa
Dokumenty do pobrania
RODO
Galeria
Ostatnia aktualizacja:
18.12.2018
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU
Oddział Oświaty i Promocji Zdrowia
Programy Zdrowotne
TRZYMAJ FORMĘ!                                    

To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikatowym podejściu: połączenie promocji zdrowego odżywiania się z regularną aktywnością fizyczną. Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

         

Informacji o programie oraz poradnictwa w zakresie realizacji programu w szkołach udziela koordynator powiatowy programu "Trzymaj Formę!", pani Alicja Majka.

Wykaz materiałów do XII edycji realizacji programu Trzymaj Formę ‘’ w roku szkolnym 2017/18 uaktualniona wersja programowa dla szkół, dostępna w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Przemyślu

1. Broszurka dla młodzieży "Zbilansowana dieta, recepta na zdrowie, aktywny styl życia"

2. Broszurka dla rodziców "Rodzino, trzymaj formę"

3. Plakat "Talerz zdrowia"

4. Poradnik dla nauczycieli "Podstawy teoretyczne programu"

DLA KOORDYNATORÓW SZKOLNYCH PROGRAMU TRZYMAJ FORMĘ!: INFORMACJA Z REALIZACJI PROGRAMU W ROKU SZKOLNYM 2017/18 BĘDZIE UZUPEŁNIANIA ON-LINE: link do ankiety

Informacje dotyczące programu znajdziecie Państwo na stronie internetowej programu: link

PROGRAM OGRANICZANIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE

Najskuteczniejszym działaniem w dziedzinie profilaktyki chorób odtytoniowych jest zapobieganie palenia tytoniu. W ramach programów antytytoniowych Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Przemyślu, realizuje następujące programy edukacyjne w placówkach oświatowych;

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej: "Czyste powietrze wokół nas''. Celem głównym programu jest; Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Kwestionariusz dla szkolnego koordynatora programu 2018

NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ

Program edukacji antytytoniowej pt: "Nie pal przy mnie proszę''. Celem głównym programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie.

Kwestionariusz dla szkolnego koordynatora programu 2018

ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE

Program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjalnych pt: "Znajdź właściwe rozwiązanie''. Celem głównym programu jest; Zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Kwestionariusz dla szkolnego koordynatora programu 2018

Ankieta ewaluacyjna

BIEG PO ZDROWIE

Nowy program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów klas IV szkół podstawowych pt: "Bieg Po Zdrowie", opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Głównym celem jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów nt. zdrowia w kontekście palenia papierosów i e-papierosów.


Szczegóły dostępne na stronie internetowej GIS: link

Filmy edukacyjne do programu na kanale You Tube GIS

ARS, CZYLI JAK DBAĆ O MIŁOŚĆ

Program skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Celem jest uwrażliwienie młodzieży o szkodliwościach płynących z przyjmowania alkoholu, tytoniu i środków psychoaktywnych, w tym dopalaczy. W powiecie przemyskim, w roku szkolnym 2017/18 odbywa się V edycja programu profilaktycznego ARS, w którym bierze udział 6 szkół ponadgimnazjalnych.

ZAWSZE RAZEM

Celem programu jest kształtowanie u dzieci właściwych postaw i zachowań wobec słabszych rówieśników, unikanie zachowań ryzykownych oraz podejmowanie zdrowych wyborów życiowych.

W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 program edukacyjny „Zawsze Razem” będzie realizowany tak jak w roku ubiegłym w 6 szkołach podstawowych powiatu przemyskiego, a jego wzmocnieniem będzie konkurs plastyczny.

Propozycje tematów do realizacji w programie to:

·         co to jest zdrowie

·         jak dbać o zdrowie

·         dlaczego niektórzy ludzie chorują

·         jak rozprzestrzenia się choroba

·         jak się czujemy gdy jesteśmy chorzy

·         komu mówisz gdy się źle czujesz

·         co czujesz do kogoś kto jest chory

·         co czujesz do siebie gdy jesteś chory

·      co to są choroby przewlekłe i choroby zakaźne ( w tym również AIDS ), jak się można zakazić

·         co robić żeby nie chorować

·         jak pomóc choremu koledze.


PROFILAKTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

WYBIERZ ŻYCIE, PIERWSZY KROK

                                

Celem głównym
 programu jest zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę.

Cele szczegółowe:

·         Zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu;

·         Kształtowanie świadomości na temat czynników zwiększających ryzyko raka szyjki macicy;

·         Motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie;

·         Przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym;

·         Dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne. 

Adresatami programu są:

·         uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,

·         rodzice i opiekunowie uczniów,

·         kadra pedagogiczna.

 Pomoce dydaktyczne dostępne na stronie internetowej: link

W roku szkolnym 2017/2018 – VI edycja programu edukacyjnego „Wybierz życie- pierwszy krok” będzie realizowana w 7 placówkach powiatu przemyskiego.

ZNAMIĘ? ZNAM JE!

W ramach upowszechniania wiedzy o nowotworze złośliwym skóry Państwowa Inspekcja Sanitarna rozpoczęła realizację programu profilaktyczno-edukacyjnego „Znamię! Znam je?” – czyli co musisz wiedzieć o czerniaku skóry. Program ten poprzez popularyzację profilaktyki, prezentuje skuteczne metody zabezpieczania się przed tym groźnym nowotworem skóry.

Jest to inicjatywa Akademii Czerniaka, która jest sekcja naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Patronat nad działaniami Akademii objęły Polskie Towarzystwo Dermatologiczne i Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej.

W ramach programu Akademia Czerniaka przygotowała dla nauczycieli konspekt lekcji edukacyjnej o czerniaku, tak aby mogli oni przeprowadzić lekcję w swojej klasie. Z kolei uczniowie, dzięki specjalnie przygotowanemu filmikowi oraz materiałom informacyjnym (ulotki, plakaty) dowiadują się, jak prawidłowo sprawdzać skórę by uchronić się przed czerniakiem.

W kolejnej edycji programu "Znamię? Znam je!" w roku szkolnym 2017/18 na terenie powiatu przemyskiego, wezmą udział 3 szkoły ponadgimnazjalne.

Informacje na temat programu dostępne są na stronie: link

PODSTĘPNE WZW

W roku szkolnym 2017/18 Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Przemyślu przystąpiła do realizacji pilotażowego programu profilaktyki WZW A, B i C dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. „Podstępne WZW”.

Impulsem do rozpoczęcia działań edukacyjnych w tym obszarze jest niski poziom wiedzy oraz świadomości społecznej w zakresie infekcji wywołanych przez wirusy zapalenia wątroby typu  B  i  C.

Organizatorem programu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie oraz  Fundacja Gwiazda Nadziei.

Cel programu:

•   Upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu A, B i C

•    Przekazanie wiedzy na temat ryzyka zakażenia HBV i HCV

•    Uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie

•    Pobudzenie do refleksji nad odpowiedzialnością dot. zachowań zdrowotnych własnych i innych ludzi

Adresaci programu:

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (dziewczęta i chłopcy z klas II).

Realizacja programu:

Na terenie powiatu przemyskiego w pierwszej edycji programu, w roku szkolnym 2017/18, przystąpiły 3 szkoły ponadgimnazjalne.

Copyright 2008 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu. All rights reserved.