CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Strona główna
Informacje, komunikaty
Praca
Bezpieczne wakacje
UWAGA! WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A
Aktualna sytuacja dotycząca grypy
O Nas
Oddział Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku
Oddział Epidemiologii
Oddział Higieny Komunalnej
Oddział Higieny Pracy
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Szkolnej
Oddział Oświaty i Promocji Zdrowia
Raporty Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Przemyślu
Sprawy do załatwienia
Działalność usługowa
Dokumenty do pobrania
RODO
Galeria
Ostatnia aktualizacja:
18.12.2018
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU
Oddział Oświaty i Promocji Zdrowia
KONKURSY
PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna co roku organizuje konkurs Przegląd Małych Form Teatralnych pt. "Porozmawiajmy o uzależnieniach". W roku 2017 odbędzie się jego IX edycja, planowana na 17 maja 2017, o godzinie 10:30. Jak co roku również, odbędzie się w Centrum Kultury Zamek w Przemyślu. Tematyka dotyczy szeroko rozumianych uzależnień od tytoniu, alkoholu, środków psychoaktywnych i  internetu.

Finał etapu wojewódzkiego odbędzie się 07.06.2017 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie, przy ul. Płk. Kazimierza Iranka- Osmeckiego 51.

W roku 2016 na etapie powiatu I miejsce zdobyła szkoła Gimnazjalna z Żurawicy, II miejsce Gimnazjum w Birczy, III miejsce Gimnazjum w Hermanowicach, IV miejsce Gimnazjum nr 4 w Przemyślu. Dodatkowo, Gimnazjum z Żurawicy  reprezentowało Powiat Przemyski w VII Wojewódzkim Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Rzeszowie w dniu 8 czerwca 2016 r.

Organizatorzy zapraszają  do konkursu w 2017 roku.

Aby zgłosić się do konkursu, należy zapoznać się z  Regulaminem Konkursu oraz wypełnić następujące dokumenty:


ZOSTAŃ EKSPERTEM DS. LEKKIEGO TORNISTRA

Fundacja Rosa w ramach projektu „Lekki Tornister” organizuje konkurs „Mały ekspert ds. Lekkiego Tornistra”.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-III szkół podstawowych.

Celem Konkursu jest ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki wad postawy oraz zwrócenie uwagi nauczycieli, rodziców, opiekunów na kwestię ciężkich plecaków uczniów szkół podstawowych.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia promującego profilaktykę wad postawy w sposób nawiązujący do założeń projektu „Lekki Tornister”. Do zgłoszenia należy dołączyć opis uzasadniający, dlaczego warto dbać o swój kręgosłup, a także kilka wskazówek, jak to robić.

Prace konkursowe należy przesyłać drogą elektroniczną, na adres e-mail: m.glinska@fundacjarosa.pl do dnia 31.05.2017.

Więcej informacji o konkursie znajdują się stronie projektu Lekki Tornister.

Regulamin konkursu

ODDAL TO

Nowatorski konkurs dla dzieci i młodzieży, będący zręcznym połączeniem mody na dbanie o zdrowie i aktywność fizyczną z pasją fotograficzną.

"Oddal wszystko to, co szkodzi zdrowiu!" czyli jak wziąć udział w konkursie:

1. pobierz darmową aplikację "Oddal to tutaj  (ze sklepu Google store lub App store

2. za jej pomocą rób zdjęcie rzeczom, sytuacjom niezdrowym, szkodliwym dla zdrowia

3. prześlij zdjęcia za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej tutaj, do 31 października 2016 r.

Na najciekawsze prace czekają atrakcyjne nagrody!

"Oddal to" to konkurs przeznaczony również dla szkół!

1. uczniowie wykonują zdjęcia za pomocy aplikacji "Oddal to" (tutaj ze sklepu Google store lub App store)

2. cała klasa lub szkoła wykonuje ze zrobionych zdjęć pracę (np. kolaż, plakat, infografikę)

3. pracę zapisaną na nośniku cyfrowym należy przesłać na adres Głównego Inspektoratu Sanitarnego (Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03–729 Warszawa) do 31 października 2016 r.

Dla szkół lub klas czekają atrakcyjne nagrody o łącznej wartości 20 000 zł!!

Ważne dokumenty do pobrania:

"TRZYMAJ FORMĘ!" KONKURS PLASTYCZNY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zaprasza Państwa do udziału
w organizowanym  Wojewódzkim  Konkursie  na Plakat pod hasłem
„Trzymaj formę aktywnie i zdrowo”.

Celem konkursu jest zwiększenie  świadomości dotyczącej wpływu aktywności fizycznej i prawidłowego żywienia na zdrowie. Nadwaga i otyłość stanowią przyczynę znacznej części przewlekłych chorób niezakaźnych, powodują skrócenie przeciętnego czasu trwania życia i pogorszenie się jego jakości.

Gorąco zachęcamy Państwa do uczestnictwa w  Konkursie na Plakat  „Trzymaj formę aktywnie i zdrowo”. Jesteśmy przekonany, że nasze wspólne wysiłki zaowocują zaangażowaniem młodzieży do działań na rzecz zachowania i umacniania zdrowia.

Załączniki do pobrania:

Regulamin

Zgłoszenie

Zgoda na udział w konkursie dziecka poniżej 18-go roku życia


"ZAWSZE RAZEM" KONKURS PLASTYCZNY

Regulamin

konkursu plastycznego „Zawsze razem” dla dzieci klas I – III szkół podstawowych województwa podkarpackiego

Konkurs  plastyczny  prowadzony  będzie na terenie województwa podkarpackiego w klasach I – III szkół podstawowych realizujących program edukacyjny „Zawsze Razem” w roku szkolnym 2016/2017.

Organizator:      Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Rzeszowie

                           Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

 1. Cel konkursu

Głównym celem konkursu jest promowanie i kształtowanie wśród dzieci właściwych postaw i zachowań wobec słabszych i chorych.

Cele szczegółowe:

poszerzenie wiedzy nt. chorób, w tym również chorób zakaźnych,

budowanie przyjaźni, więzi i współczucia między rówieśnikami,

unikanie zachowań ryzykownych dla zdrowia,

podejmowanie zdrowych wyborów życiowych i promowanie zdrowego stylu życia.

2. Zakres tematyczny:

Tematyka prac powinna nawiązywać do zdrowia; jak dbać o zdrowie, dlaczego niektórzy ludzie chorują, jak rozprzestrzenia się choroba, jak czujemy się gdy jesteśmy chorzy, co czujemy do kogoś kto jest chory, co to są choroby przewlekłe i zakaźne ( w tym również AIDS ), co to są zachowania ryzykowne, co robić by nie chorować, jak pomóc chorej osobie.

Zasady przeprowadzenia konkursu

*  Zadania uczestników konkursu:

   do konkursu należy zgłaszać prace wykonane :

            - w technikach takich jak: malarstwo, rysunek, wycinanki i inne formy,

            - w formatach: A-3, A-4,

            - materiał: papier, karton i inne.

*  Przesłanie pracy  na konkurs jest jednoznaczne z nieodpłatnym  udzieleniem prawa na wykorzystanie  jej  na następujących  polach eksploatacji:

druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie,

bezterminową  prezentację  na stronie www.wsse.rzeszow.pl

rozpowszechnianie  pracy plastycznej,

wprowadzanie do pamięci komputera,

prezentowanie pracy na wystawach  stanowiących kontynuację konkursu.

*  Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: szkolnym i wojewódzkim.

*   Prace    należy   przekazać   do   28  kwietnia  2017  roku  osobiście   lub    przesyłką  ( 3 prace z jednej klasy ) do: Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Rzeszowie: 

ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, tel. 17 8522 111 wew. 311, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia ( pok. 201 ).

* Wyłonienie zwycięzców i ogłoszenie wyników etapu wojewódzkiego konkursu plastycznego nastąpi do 31 maja 2017 roku. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Rzeszowie – www.wsse.rzeszow.pl 

* Sposób opisania prac konkursowych:

          Do pracy należy dołączyć kopertę zawierającą informacje dotyczące pracy – tytuł,  uczestnika konkursu ( imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły wraz z adresem i numerem telefonu,  imię i nazwisko opiekuna szkolnego ). Ponadto należy dołączyć oświadczenie w sprawie autorstwa pracy i przetwarzania danych osobowych ( załącznik nr 1 do regulaminu ).

Kryteria oceny:

Prace oceniane będą pod względem;

- zgodności z tematem,

- jasności przekazu,

- estetyki. 

Skład komisji konkursowej:

W skład komisji konkursowej na każdym etapie powinny wejść 3 osoby ( np. koordynator programu, pielęgniarka środowiska szkolnego, plastyk i inni ).

Zasady nagradzania

Etap wojewódzki:   3 – 20 nagrodzonych uczniów.

Nagrody w etapie wojewódzkim zostaną ufundowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Rzeszowie. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość innego podziału nagród.

Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na wykorzystanie zdjęć i wizerunku osób uczestniczących w imprezach towarzyszących konkursowi.

8.  Załącznik nr 1 „Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie” , podpisane oświadczenie jest równoznaczne z zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz organizatorów konkursu.

Regulamin do pobrania.pdf

KONKURS "SZKOŁA WOLNA OD UŻYWEK"

Celem konkursu jest przygotowanie projektu edukacyjnego promującego postawę wolną od używek. Konkurs skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych, które zrealizowały program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Prace należy zgłaszać poprzez FORMULARZ ZGŁOSZNEIOWY, który znaleźć można na stronie dedykowanej konkursowi www.szkolawolnaoduzywek.pl. Prace można zgłaszać do dnia 26 marca 2017 roku.

Więcej informacji tutaj.


 

     

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Copyright 2008 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu. All rights reserved.