CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Strona główna
Informacje, komunikaty
Praca
Bezpieczne wakacje
UWAGA! WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A
Aktualna sytuacja dotycząca grypy
O Nas
Oddział Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku
Oddział Epidemiologii
Oddział Higieny Komunalnej
Oddział Higieny Pracy
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Szkolnej
Oddział Oświaty i Promocji Zdrowia
Raporty Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Przemyślu
Sprawy do załatwienia
Działalność usługowa
Dokumenty do pobrania
Galeria
Ostatnia aktualizacja:
14.11.2018
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU
Oddział Oświaty i Promocji Zdrowia
Światowy Dzień AIDS
Znalezione obrazy dla zapytania aidsŚWIATOWY DZIEŃ AIDS:
Krajowe Centrum ds AIDS w ramach realizacji Krajowego Programu Zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS przygotowało i realizować będzie kampanie społeczną o charakterze edukacyjno - profilaktyczną. Kampania pod hasłem:"Mam czas rozmawiać" powstała, by stać się inspiracją do podjęcia dialogu międzypokoleniowego o zdrowiu. Grupą docelową są osoby w różnym wieku i ich rodziny. Naszym celem jest przypomnienie po raz kolejny, że program HIV i AIDS może dotyczyć każdego z nas - bez względu na wiek, status społeczny, miejsce zamieszkania, przekonania czy też płeć. Rodzina ma ogromny wpływ na kształtowanie postaw prozdrowotnych. Zatem to właśnie w rodzinie powinna się rozpoczynać edukacja w tym obszarze. Dniem kulminacyjnym kampanii będzie 01.12. - Światowy dzień AIDS.

Dodatkowe informacje na temat tego wydarzenia znajdują się na stronie www.aids.gov.pl
Copyright 2008 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu. All rights reserved.