CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Strona główna
Informacje, komunikaty
Informacje o PSSE w Przemyślu
Komórki Organizacyjne
Promocja Zdrowia
Szkolenia i Konfrencje
Dokumenty do pobrania
PRACA
Galeria
Ostatnia aktualizacja:
25.05.2020
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU
Szkolenia i Konfrencje
ODDZIAŁ ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU
Oddział prowadzi działalność usługową w zakresie:


Dobra praktyka higieniczna i produkcyjna (GHP, GMP)


Program szkolenia:

Podstawowe zasady higieny GHP, GMP jako warunki wstępne systemu HACCP

- wprowadzenie do szkolenia

- przepisy prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny żywności w Polsce oraz w UE

- rodzaje zagrożeń w żywności i ich źródła

- zanieczyszczenie fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne

- przyczyny zakażeń i zatruć pokarmowych. Podstawowe jednostki chorobowe przenoszone drogą pokarmową

 1. Ocena zakładów pod względem technicznym i higienicznym

- podstawowe zasady GHP jako sposób zapobiegania zanieczyszczeniom żywności

- wymagania zdrowotne, higiena osobista personelu – dokumentacja

- zaopatrzenie w wodę dla celów spożywczych i technologicznych

- podstawowe zasady mycia i dezynfekcji sprzętu, urządzeń, pomieszczeń

- podstawowe zasady zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami

 1. Zasady GMP

- prawidłowe przechowywanie poszczególnych asortymentów

- prawidłowe postępowanie z surowcem w tym podział na strefy zakładu

- zapewnienie prawidłowego ciągu technologicznego

- transport wewnętrzny i zewnętrzny z uwzględnieniem łańcucha chłodniczego

- system HACCP w świetle obowiązujących przepisów

- identyfikacja i ocena zagrożeń i szacowanie priorytetów zagrożeń

- zapisy systemowe

Cena szkolenia: 150 zł

Odbiorcy:

Szkolenie kierowane do właścicieli i personelu zakładów produkujących i dostarczających żywność, zakładów żywienia zbiorowego otwartego i zamkniętego a także zakładów obrotu żywnością.


Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli (HACCP)


Program szkolenia:

Warunki wstępne GHP, GMP

 1. Powołanie zespołu HACCP

 2. Polityka Przedsiębiorstwa

 3. Stworzenie opisu produktu

 4. Określenie przeznaczenia konsumenckiego

 5. Tworzenie schematu procesu technologicznego

 6. Identyfikacja i analiza zagrożeń na wszystkich etapach produkcji i obrotu

 7. Określenie krytycznych punktów kontroli CCP

 8. Ustalenie wartości docelowych, tolerancji i wartości krytycznych

 9. Określenie sposobów monitorowania CCP

 10. Ustalenie działań korygujących

 11. Ćwiczenia

- opis produktu

- opracowanie schematu procesu technologicznego

- opracowanie dokumentacji systemowej

Cena szkolenia:  250 zł

Odbiorcy:

Szkolenie kierowane do właścicieli i personelu zakładów produkujących i dostarczających żywność, zakładów żywienia zbiorowego otwartego i zamkniętego a także zakładów obrotu żywnością.

 

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo również w Sekretariacie Powiatowej Stacji

Sanitarno- Epidemiologicznej w Przemyślu pod nr. tel. 16 670 76 91, 16 670 01 12.

 

Termin szkoleń uzależniony jest od ilości zebranych zgłoszeń.

Minimalna liczba uczestników niezbędna do przeprowadzenia szkolenia wynosi 5 osób.


Zapraszamy!
Copyright 2008 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu. All rights reserved.