CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Strona główna
Informacje, komunikaty
Praca
Bezpieczne wakacje
UWAGA! WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A
Aktualna sytuacja dotycząca grypy
O Nas
Oddział Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku
Oddział Epidemiologii
Oddział Higieny Komunalnej
Oddział Higieny Pracy
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Szkolnej
Oddział Oświaty i Promocji Zdrowia
Raporty Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Przemyślu
Sprawy do załatwienia
Działalność usługowa
Dokumenty do pobrania
RODO
Galeria
Ostatnia aktualizacja:
18.12.2018
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU
Raporty Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Przemyślu
Ocena obszarowa jakości wody

Zadania PIS w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego środowiska i wody do spożycia.
 
 
 Woda do spożycia przez ludzi.
 
Do realizowanych zadań w zakresie nadzoru nad jakością wody do spożycia należy:
 • ewidencjonowanie obiektów i urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę (wodociągi, studnie publiczne)
 • kontrola i ocena w/w obiektów
 • pobór próbek wody i wykonywanie analiz laboratoryjnych
 • ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w celu poprawy jakości wody

Bezpieczeństwo zdrowotne środowiska

       Do realizowanych zadań w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem zdrowotnym
       środowiska należy:
 
Nadzór i kontrola wody w kąpieliskach:
 • stan sanitarno-porządkowy kąpieliska
 • jakość wody kąpieliska
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w celu poprawy stanu sanitarnego lub unieruchomienia kąpieliska ze względu na złą jakość wody
Nadzór i kontrola wody w basenach:
 • stan sanitarno-techniczny basenu
 • jakość wody

Nadzór i kontrola nad obiektami użyteczności publicznej.

 • szpitali
 • szpitali uzdrowiskowych,
 • sanatoriów,
 • przychodni,
 • poradni i ośrodków zdrowia
 • zakładów opiekuńczo-leczniczych
 • hotele, motele, pensjonaty
 • obiekty wczasowo-turystyczne
 • domy pomocy społecznej
 • obiekty komunikacji publicznej ( dworzec PKS, PKP)
 • transport kolejowy, drogowy
 • stacje paliw
 • ustępy publiczne
 • zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej
 • obiekty kultury i sportu
 • cmentarze
 • zakłady pogrzebowe

Kontrola czynników szkodliwych dla zdrowia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Kontroli podlegają czynniki szkodliwe dla zdrowia, wydzielane przez materiały budowlane,  urządzenia i elementy wyposażenia mieszkań, budynków służby zdrowia i oświaty oraz innych budynków użyteczności publicznej.

Ocena Obszarowa Jakości Wody za rok 2017

Bircza

Dubiecko

Fredropol

Krasiczyn

Krzywcza

Medyka

Orły

Gmina Przemyśl

Przemyśl

Stubno

Żurawica

Ocena Obszarowa Jakości Wody za rok 2016

Bircza

Dubiecko

Fredropol

Krasiczyn

Krzywcza

Medyka

Orły

Gmina Przemyśl

Przemyśl

Stubno

Żurawica

Ocena Obszarowa Jakości Wody za rok 2015

Bircza

Dubiecko

Fredropol

Krasiczyn

Krzywcza

Medyka

Orły

Gmina Przemyśl

Przemyśl

Stubno

Żurawica

Ocena Obszarowa Jakości Wody za rok 2014

Bircza

Dubiecko

Fredropol

Krasiczyn

Krzywcza

Medyka

Orły

Gmina Przemyśl

Przemyśl

Stubno

Żurawica

Ocena Obszarowa Jakości Wody za rok 2013

Bircza

Dubiecko

Fredropol

Krasiczyn

Krzywcza

Medyka

Orły

Gmina Przemyśl

Przemyśl

Stubno

Żurawica

Copyright 2008 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu. All rights reserved.