CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Strona główna
Informacje, komunikaty
Informacje o PSSE w Przemyślu
Komórki Organizacyjne
Promocja Zdrowia
Szkolenia i Konfrencje
Dokumenty i Materiały Edukacyjne
Galeria
Ostatnia aktualizacja:
12.06.2019
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU
Sytuacja epidemiologiczna Odry
21.12.2018
Informacja na temat sytuacji epidemiologicznej Odry na terenie powiatu przemyskiego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu informuje, że w okresie od 16 listopada 2018 r. do dnia 20 grudnia 2018 r. do Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Przemyślu na podstawie objawów klinicznych zgłoszono łącznie 18 podejrzeń zachorowań na odrę. Na dzień 20 grudnia 2018 r. potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zachorowania na odrę zarejestrowanych jest 4.
Wśród osób chorych są osoby dorosłe w wieku od 26 do 50 r.ż., oraz dzieci w wieku od 7 do 17 miesięcy, wśród chorych zarejestrowane są osoby z nieudokumentowaną historią szczepień p/odrze lub osoby zaszczepione tylko jedną dawką szczepionki p/odrze.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu informuje, że odra to ostra, wirusowa choroba zakaźna, która bardzo łatwo się rozprzestrzenia wśród nieuodpornionych osób w każdym wieku i może powodować epidemie. Nie należy jej lekceważyć ponieważ powikłania z nią związane mogą być bardzo groźne. Źródłem zakażenia jest chory człowiek. Zakażenie szerzy się drogą kropelkową oraz przez bezpośrednią styczność z wydzieliną z jamy nosowo -gardłowej chorej osoby. Odra jest najbardziej niebezpieczna dla dzieci do 5 lat oraz osób z zaburzeniami układu odporności. Co czwarta chora osoba wymaga hospitalizacji. Jedna na 1000 chorych umiera w przebiegu choroby.
Okres inkubacji choroby trwa ok. 10-12 dni. Do pierwszych objawów należą: gorączka, katar, złe samopoczucie, kaszel, zapalenie spojówek. Młodsze dzieci mogą wymiotować i mieć biegunkę. Około 14 dnia od zakażenia pojawiają się bardziej charakterystyczne objawy: wysypka, trwająca 3-5 dni. Na przekrwionej błonie policzków, mogą powstać plamki Kopika (ustępujące po wystąpieniu plamisto - grudkowej wysypki). Do najczęstszych powikłań odry należą ślepota, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mózgu, zapalenia związane z układem oddechowym (głównie płuc). Odra może prowadzić również do zapalenia innych narządów np.: wątroby, nerek czy mięśnia sercowego.
Szczepionka p/odrze jest szczepionką bezpieczną i skuteczną w zapobieganiu zachorowaniu na odrę. Po podaniu pierwszej dawki szczepionki przeciw odrze odporność uzyskuje ok. 95-98% osób zaszczepionych. Podanie dwóch dawek szczepionki zapewnia odporność wieloletnią blisko 100% osób zaszczepionych. Szczepienie poekspozycyjne wykonuje się w ramach szczepień zalecanych u osób niezaszczepionych lub zaszczepionych jedną dawką. Szczepienie po kontakcie z chorym może zapobiec zachorowaniu lub złagodzić przebieg choroby.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu informuje, że na bieżąco prowadzi postępowania epidemiologiczne dla każdego zgłoszonego przypadku podejrzenia zachorowania na odrę.
Ponadto przypomina się, że w celu zapobiegania szczerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych wśród pracowników zaleca się przeprowadzenie szczepień ochronnych wymaganych przy wykonywaniu czynności zawodowych. Zalecane szczepienia ochronne p/odrze prowadzi się u osób narażonych na działanie czynnika biologicznego chorobotwórczego. Za osoby podatne na zachorowanie na odrę uznaje się wszystkie osoby, które nie posiadają udokumentowanego szczepienia lub nie posiadają udokumentowanego przechorowania na odrę.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu informuje, że zalecane szczepienia p/odrze realizowane są w Centrum Medycyny Podróży Stubno 69B oraz NZOZ „Integrum” Centrum Medycyny Podróży ul. Jasińskiego 3 w Przemyślu.
O szczepienia zalecane należy również pytać swojego lekarza POZ.
Copyright 2008 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu. All rights reserved.