CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Strona główna
Informacje, komunikaty
Informacje o PSSE w Przemyślu
Komórki Organizacyjne
Promocja Zdrowia
Szkolenia i Konfrencje
Dokumenty i Materiały Edukacyjne
Galeria
Ostatnia aktualizacja:
09.07.2019
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU
Komunikat dotyczący zachorowań na odrę
31.12.2018

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w

Przemyślu nt. wystąpienia zachorowań na odrę na terenie miasta i powiatu

przemyskiego.

Stan na 31.12.2018 godz. 8.00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu przedstawia najnowsze informacje nt. zachorowań na odrę:

Od 16 listopada br. łącznie odnotowano 31 zgłoszeń zachorowania na odrę. Wśród chorym występują osoby w wieku od 26 do 52 r.ż., głównie są to osoby nie zaszczepione lub zaszczepione tylko jedną dawką, u 3 osób chorych stwierdzono zaszczepienie dwiema dawkami.

Wśród zgłoszonych zachorowań są dzieci w wieku od 7 miesiąca życia do 5 r.ż.

U 10 chorych badaniami laboratoryjnymi potwierdzono odrę. U pozostałych chorych badania są w toku.

Ustalono 2 ogniska zachorowań: - 3 dzieci (ognisko domowe), w 26 przypadkach dominują zachorowania pojedyncze. Choruje również personel medyczny Wojewódzkiego Szpitala Św. Ojca Pio w Przemyślu.

W trakcie wciąż prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego stwierdzono, że na 31 przypadków zachorowań lub podejrzeń zachorowań na odrę 19 osób jest już zdrowych, 12 osób z objawami chorobowymi nadal jest hospitalizowanych.

Wśród zgłoszonych zachorowań na odrę wśród dzieci stwierdzono, że 4 dzieci jest już zdrowych i zostało wypisanych ze szpitala w stanie dobrym, 1 dziecko jest wciąż hospitalizowane.

Copyright 2008 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu. All rights reserved.