CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Strona główna
Informacje, komunikaty
Informacje o PSSE w Przemyślu
Komórki Organizacyjne
Promocja Zdrowia
Szkolenia i Konfrencje
Dokumenty i Materiały Edukacyjne
Galeria
Ostatnia aktualizacja:
09.07.2019
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU
Informacja WHO nt. Odry na Madagaskarze
08.01.2019

INFORMACJA Z WHO DOTYCZĄCA EPIDEMII ODRY NA WYSPIE MADAGASKAR
Z DNIA NA 05.01.2019


W okresie od 4 października do 24 grudnia 2018 r. odnotowano 16 430 przypadków odry (362 potwierdzonych laboratoryjnie, 16 068 powiązanych epidemiologicznie), w tym 39 zgonów (współczynnik śmiertelności 0,2%). Przypadki zgłoszono z 63 dystryktów w 22 regionach Madagaskaru. Ognisko to rozprzestrzeniło się na gęsto zaludnione obszary miejskie takie jak Toamasina, Mahajanga, Antsirabe, Toliara i stolica Antananarivo. Większość przypadków zgłoszono z regionów Analamanga (63%) i Boeny (19%). Najwyższe współczynniki zapadalności zaobserwowano w dystrykcie Antananarivo-Renivohitra (626 na 100 000 mieszkańców) oraz Ambato-Boina (588 na 100 000 mieszkańców). Zapadalność na poziomie krajowym wynosiła 94 na 100 000 mieszkańców.


W obecnym ognisku, największy odsetek chorych stanowią dzieci w wieku od 1 do 14 lat (67%). Rozkład przypadków wg wieku w tej grupie przedstawia się następująco: poniżej 5 r.ż. – 23%, w grupie 5-9 lat – 23% i w grupie 10-14 lat – 21%. Narodowy program szczepień na Madagaskarze zaleca rutynowe szczepienia przeciw odrze dla dzieci w wieku 9 miesięcy. Według szacunków WHO i UNICEF, poziom zaszczepienia przeciwko odrze na Madagaskarze w 2017 r. wyniósł 58%. Ponad połowa przypadków (52%) zgłoszonych podczas obecnego ogniska była niezaszczepiona lub miała nieznany status zaszczepienia. Ponadto, Madagaskar ma najwyższy odsetek niedożywienia wśród dzieci poniżej piątego roku życia (47%) w regionie afrykańskim.


W obecnym ognisku odry na Madagaskarze wykryto genotyp B3, który zazwyczaj występuje w Afryce i Europie. W krajach sąsiadujących nie odnotowano przypadków odry zawleczonych z Madagaskaru, a wstępne badania na Madagaskarze nie wykazały żadnego związku zachorowań z przypadkami z krajów afrykańskich lub europejskich, w których wystąpiły ogniska odry. Ognisko odry wystąpiło równocześnie z ponownym wystąpieniem ogniska dżumy w kraju (dżuma na Madagaskarze jest endemiczna), co mogło osłabić lub opóźnić reakcję systemu ochrony zdrowia.


Światowa Organizacja Zdrowia ocenia ryzyko na poziomie regionalnym jako niskie, chociaż nie można wykluczyć rozprzestrzeniania się choroby na sąsiednie wyspy Oceanu Indyjskiego lub inne kraje w Afryce i w Europie. Ogólne globalne ryzyko ocenia się jako niskie.

Copyright 2008 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu. All rights reserved.