CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Strona główna
Informacje, komunikaty
Informacje o PSSE w Przemyślu
Komórki Organizacyjne
Promocja Zdrowia
Szkolenia i Konfrencje
Dokumenty do pobrania
PRACA
Galeria
Ostatnia aktualizacja:
25.05.2020
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU
BEZPIECZNE FERIE 2019- podsumowanie
26.02.2019

Ferie zimowe w woj. podkarpackim w roku 2019 odbywały się w okresie 11- 22 luty.

Na terenie miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego wg. wykazu elektronicznej bazy wypoczynku zgłoszono łącznie 26 turnusów wypoczynkowych w formie kolonii i półkolonii:

  • wypoczynek w obiekcie hotelowym- 5 turnusów,

  • wypoczynek w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku (np. szkoły podstawowe)- 5 turnusów,

  • formy wypoczynkowe w miejscu zamieszkania (szkoły podstawowe, stok narciarski, basen, młodzieżowy dom kultury, świetlice środowiskowe itp.)- 16 turnusów.

Z wypoczynku skorzystało łącznie 892 dzieci. W większości placówek uczestnikom zapewniono ciepły posiłek obiadowy, a plan zajęć obejmował przede wszystkim: zajęcia plastyczne, informatyczne, różnego rodzaju gry i zabawy stacjonarne, zajęcia na świeżym powietrzu, wycieczki piesze, zajęcia sportowe w tym wyjścia na basen, lodowisko oraz stok narciarski.

Wraz z rozpoczęciem ferii Oddział Oświaty i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Przemyślu rozpoczął cykl spotkań edukacyjnych z uczestnikami zimowisk zgłoszonych na terenie powiatu przemyskiego i miasta Przemyśl. Naszymi partnerami byli przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji oraz Komendy Straży Pożarnej w Przemyślu. Odbyło się ok 15 prelekcji, w których uczestniczyło łącznie 512 osób, w wieku 5-16 lat. Spotkania odbywały się w miejscu wypoczynku dzieci i młodzieży.

Celem spotkań edukacyjnych było bezpieczeństwo w trakcie ferii zimowych, na które składa się bezpieczeństwo zdrowotne oraz bezpieczeństwo fizyczne.

W rozmowach o bezpieczeństwie zdrowotnym poruszano temat profilaktyki grypy, zwracając szczególną uwagę na higienę osobistą, czystość własnego ciała i otoczenia oraz zdrowe odżywianie
i aktywność fizyczna. Dzieci i młodzież chętnie uczestniczyły w rozmowie, wymieniając się doświadczeniami z życia codziennego. Zostali poinformowani o najnowszych wytycznych dotyczących zdrowego stylu życia. Najbardziej aktywni uczestnicy dyskusji otzrymali małe upominki, sponsorowane przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Przemyślu.

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży czuwali nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych, prowadząc kontrole sanitarne. Podczas wypoczynku zimowego kontrolowano warunki pobytu dzieci, w tym: warunki zakwaterowania, żywienia, dostępu do zaplecza sanitarnego i środków higieny osobistej oraz prowadzenie zajęć rekreacyjnych. Skontrolowano 100% zgłoszonych turnusów, których stan sanitarny oceniono pozytywnie. Ferie zimowe na terenie Miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego przebiegły spokojnie, bez zdarzeń kryzysowych i zagrażających zdrowiu i życiu uczestników.


Copyright 2008 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu. All rights reserved.