CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Strona główna
Informacje, komunikaty
Informacje o PSSE w Przemyślu
Komórki Organizacyjne
Promocja Zdrowia
Szkolenia i Konfrencje
Dokumenty do pobrania
PRACA
Galeria
Ostatnia aktualizacja:
15.11.2019
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU
Opryski przeciwko komarom
19.06.2019
Obecnie nie ma w Polsce ryzyka zakażenia się żadną groźną chorobą zakaźną przenoszoną przez komary regularnie występujące na naszym terytorium, nawet jeśli ich ilość będzie zwielokrotniona w warunkach np. podtopień. Pomimo braku zagrożenia wystąpienia choroby zakaźnej przenoszonej przez komary w Polsce, duże skupiska tych owadów mogą stanowić uciążliwość dla ludzi oraz zwierząt z terenów zalewowych.

W przypadku zastosowania jednak oprysków na dużych obszarach, na których bytują ludzie i zwierzęta należy kierować się zasadami:

  1. zabiegu opryskania dokonuje profesjonalna firma zajmująca się na co dzień tą działalnością,

  2. osoby wykonujące zabieg posiadają zabezpieczenia w postaci odpowiednich środków ochrony indywidualnej i używają sprzętu z certyfikatami

  3. środki używane do oprysków posiadają pozwolenie na obrót – a zatem są przebadane, bezpieczne i skuteczne

  4. środki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi na etykiecie i w karcie charakterystyki produktu biobójczego (wszelkie instrukcje stosowania, toksyczność dla człowieka, środki ostrożności, czas skutecznego działania i datę ważności )

  5. ze względu na możliwość spowodowania potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzi, szczególnie dzieci, zapewnić osobom bytującym w okolicy planowanych oprysków

- informacji o dacie oprysków

- skutecznej informacji o możliwych negatywnych skutkach przebywania w miejscu oprysków

- czasie zakazu takiego przebywania.

Podczas wyznaczania obszarów do wykonywania oprysków oraz w czasie ich przeprowadzania należy brać pod uwagę bezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzkiego.

Dodatkowe informacje znajdują się w stanowisku Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13.06.2019 znajdującym się na stronie GIS.

Copyright 2008 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu. All rights reserved.